amp چیست؟ و چرا باید از آن استفاده کنیم؟

یادتان هست که تا چند سال پیش برای باز شدن یک صفحه وب با اینترنت dial-up نزدیک به چند دقیقه مثل یک مجسمه پشت صفحه رایانه منتظر میماندیم؟ اما الان چطور؟ اگر باز شدن همین صفحه از وب سایت ما بیشتر از 10 ثانیه زمان میبرد، بدون شک از آن خارج میشدید و سایت دیگری را انتخاب...
×