url فارسی یا انگلیسی؟ یک جواب منطقی و تجربی!

اول از همه با سئو url آشنا شوید برای اینکه بتوانم به این سوال جواب بدهم که url فارسی یا انگلیسی؟ ابتدا باید به شما اصول سئو کردن آدرس یا همان url را آموزش بدهم. به طور خلاصه یک آدرس سئو شده: کوتاه است،در آن کلمه کلیدی وجود دارد،خوانا است،دارای کاراکترهای بی...
×