لیزی لود (lazy load) چیست؟

یکی از نکات بسیار مهم و تاثیرگذار در سرعت سایت شما که اتفاقا در مقاله آموزش افزایش سرعت سایت هم به آن اشاره کردم، مبحث لود تنبل یا lazy load است. این قابلیت از اینکه تصاویر و ویدیوها، سرعت وب سایت شما را کاهش بدهند، جلوگیری میکند. با توجه به اهمیتش، در این...
×